7 Międzynarodowa Konferencja na temat autoklawizowanego betonu komórkowego (7ICAAC)

W dniach 6-8 września 2023 r. w Pradze w Czechach odbyła się już siódma Międzynarodowa Konferencja na temat autoklawizowanego betonu komórkowego. Rok 2023 jest szczególny dla betonu komórkowego, gdyż wiąże się z nim 100- lecie jego istnienia, co najlepiej świadczy o trwałości i tradycji stosowania tego materiału.

Konferencja zgromadziła mnóstwo międzynarodowych ekspertów z instytutów naukowych, badań, przemysłu i stowarzyszeń. Przygotowano 69 referatów z czego aż 14 autorem lub współautorem byli przedstawiciele firmy SOLBET. Naukowcy z Politechniki Śląskiej w Gliwicach przygotowali 10 wystąpień, które powstały przy współudziale firmy SOLBET z Politechniką. Zaprezentowano wyniki wieloletnich badań przeprowadzonych na naszych materiałach. Wyniki badań stanowią ogromną bazę wiedzy, na podstawie której powstają konkretne opracowania dla uczestników procesu budowlanego.
Omówione zostały najnowsze osiągnięcia związane z produkcją, surowcami, zastosowaniem, konstrukcją i właściwościami autoklawizowanego betonu komórkowego. Ważnymi tematami był zrównoważony rozwój od produkcji do poziomu budynku. Firma SOLBET nieustannie inwestuje w nowe proekologiczne rozwiązania, które przedstawiła na konferencji.

Wypatrujcie kolejnych publikacji na temat zrównoważonego rozwoju i to co firma SOLBET już zrobiła dla ochrony środowiska.

10-11 października 2017

V KONFERENCJA „PREFABRYKACJA BETONOWA I BETON KOMÓRKOWY W NOWOCZESNYM BUDOWNICTWIE”

W tym roku, w dniach 10-11 października odbędzie się V Konferencja SPB 2017 „Prefabrykacja betonowa i beton komórkowy w nowoczesnym budownictwie”. Konferencja jest kontynuacją organizowanych przez Stowarzyszenie Producentów Betonów w latach 1999 – 2007 cyklu „Konferencji Zegrzyńskich” poświęconych zagadnieniom prefabrykacji betonowej i autoklawizowanego betonu komórkowego. Cieszyły się one uznaniem oraz dużym zainteresowaniem środowiska związanego z budownictwem i przemysłem materiałów budowlanych.

Podczas tegorocznej konferencji wygłoszonych zostanie 15 zamawianych referatów przygotowanych przez krajowych i zagranicznych specjalistów ukazujących kierunki rozwoju budownictwa, możliwości konstruowania i stosowania prefabrykacji betonowej oraz betonu komórkowego w nowoczesnym budownictwie z uwzględnieniem rozwiązań architektonicznych.

Istotnym elementem konferencji jest planowany panel dyskusyjny z udziałem ważnych partnerów realizujących proces budowlany.

Na stoiskach producenci – członkowie Stowarzyszenia prezentować będą swoje oferty. Planowana jest również wystawa prac dyplomowych studentów Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej.

kliknij, by przejść na stronę konferencji