Akcjonariuszem większościowym posiadającym 93,3% wartości akcji jest SOLBET Sp. z o.o. Solec Kujawski


Spółka do prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy podpisała umowę z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną Oddziałem – Biurem Maklerskim w Warszawie.


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób ujawnionych w rejestrze akcjonariuszy


I Wezwanie do złożenia akcji


II Wezwanie do złożenia akcji


III Wezwanie do złożenia akcji


IV Wezwanie do złożenia akcji


V Wezwanie do złożenia akcji


Ogłoszenie – 22.04.2024