SOLBET STALOWA WOLA S.A.

ul. Spacerowa 4
37-450 Stalowa Wola

tel. (15) 842 39 51do 53
tel. (15) 843 16 66
fax (15) 842 39 54

NIP: 8652122058
REGON: 830443249
BDO: 000015409

Zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie,
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Nr KRS: 0000296248
Wysokość kapitału zakładowego: 15.000.000zł opłacony w całości

RODO
Współadministrator Danych Osobowych
Spółki Grupy Kapitałowej SOLBET
sekretariat@solbet-stw.pl

Sekretariat
tel. (15) 843 16 66
fax (15) 842 39 54
e-mail: sekretariat@solbet-stw.pl

Dział Handlowy
tel. (15) 842 39 51 w.148,158
tel. 664 724 043

Dział Marketingu
tel. (15) 842 39 51 do 53, w. 163, 164
e-mail: marketing@solbet-stw.pl

Dział Produkcji
tel. (15) 842 39 51 do 53, w. 291

Dział Księgowości
tel. (15) 842 39 51 do 53, w. 160
e-mail: ksiegowosc@solbet-stw.pl

Dział Kadr
tel. (15) 842 39 51 do 53, w. 152
e-mail: kadry@solbet-stw.pl