SOLBET STALOWA WOLA SA, ul. Spacerowa 4 w Stalowej Woli jest aktualnie przedsiębiorstwem prywatnym w formie spółki akcyjnej zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr 0000296248.

Spółka powstała w wyniku prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa państwowego, osobowość prawną nabyła z dniem 1 lipca 1999 r.

Głównym przedmiotem dzialalności jest produkcja materiałów budowlanych według technologii SW (silikat wolnowiążący).

Spółka wchodzi w skład Grupy Kapitalowej „SOLBET”, w której jednostką dominujacą jest SOLBET Sp. z o.o. w Solcu Kujawskim.

Zarząd Spółki działa w jednoosobowym składzie:
– inż. Ryszard Zając – prezes

Obecnie Spółka zatrudnia 120 osób.