Izolacyjność akustyczna

Minimalna grubość docieplenia* dla zapewnienia uzyskania współczynnika przenikania ciepła U < 0,20 W/m2K dla elementów murowych z ABK w stanie wilgotności około 6%
GęstośćWspółczynnik przewodzenia ciepła deklarowany λdry, 10 [W/mK]Współczynnik przewodzenia ciepła obliczeniowy λobl. 6% [W/mK]Minimalna grubość docieplenia dla zapewnienia uzyskania współczynnika przenikania ciepła U < 0,20 W/m2K dla muru wykonanego z elementu murowego o szerokości:
24 cm30 cm36 cm42 cm
4400,120,1531312109
5000,130,1651412119
5400,1440,18314131210
6000,160,20315131211
6800,180,22915141312
* – przyjęto współczynnik przewodzenia ciepła dla izolacji równy 0,038 W/mK