UWAGA!
Od 03.02.2020r. zmieniło się nazewnictwo rodzaju powierzchni czołowych. Nazwa „z zamkiem” (dotyczy tylko zamków w pionie) została zmieniona na „z piórem i wpustem”.

Rodzaje powierzchni czołowych od 03.02.2020r.:

Rodzaje powierzchni czołowych od 03.02.2020r.: