BETON KOMÓRKOWY

Zalety betonu komórkowego

 • dobra izolacyjność ciepła
 • wytrzymałość
 • trwałość
 • ognioodporność
 • łatwość w obróbce i montażu
 • niska cena

Inne własności

 • akumulacja ciepła i dyfuzja pary wodnej przez beton komórkowy zapewnia utrzymanie korzystnego dla zdrowia mieszkańców mikroklimatu pomieszczeń
 • odporność na działanie bakterii, grzybów i pleśni
 • mrozoodporność
 • izolacyjność akustyczna zapewnia spełnienie normowych wymagań dla ścian zewnętrznych i wewnętrznych działowych w domach wolnostojących
 • odporność ogniowa spełniona dla najwyższej klasy odporności budynków
Podstawowe parametryWyniki badań
1Średnia gęstość objęt. w stanie suchym kg/m3400+/-30500+/-30540+/-30600+/-30680+/-30
2Deklarowana wytrzymałość na ściskanie [N/mm2]2,02,533,54,5
3Stałość wymiarów -skurcz (mm/m)0,040,080,100,100,14
4Deklarowana przewodność cieplna0,1120,1270,1340,1490,167
5Zawartość naturalnych pierwiastków promieniotwórczychPoniżej wartości dopuszczalnych stężeń

Obróbka betonu komórkowego

Elementy budowane z tego materiału można łatwo piłować, frezować i wiercić w nich otwory. Nie ma chyba drugiego takiego mineralnego materiału, w którym zakotwienia i zamocowania nie trzymałyby się lepiej.

Beton komórkowy – materiał ekologiczny

Poziom stężenia naturalnych pierwiastków promieniotwórczych w betonie komórkowym kształtuje się na poziomie cegły i innych materiałów ceramicznych, globalne stężenie pierwiastków promieniotwórczych w budynku jest niższe niż cegły z uwagi na jego lekkość.

Beton komórkowy – najtańszy materiał na rynku

Jeden bloczek o wymiarach 24 x 24 x 59 zastępuje 17 cegieł. Z uwagi na niski ciężar objętościowy betonu komórkowego i własności cieplne, nie tylko osiągamy oszczędność ok. 20% materiałów użytych do budowy, ale także zmniejszamy znacznie koszty transportu, zużycia zaprawy i robocizny. Do łączenia w/w bloczków można stosować zaprawę klejową do cienkich spoin.