Informacje dla  Akcjonariuszy

Akcjonariuszem większościowym posiadającym 93,3% wartości akcji jest SOLBET Sp. z o.o. Solec Kujawski


Spółka do prowadzenia Rejestru Akcjonariuszy podpisała umowę z Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim Spółką Akcyjną Oddziałem - Biurem Maklerskim w Warszawie.


  1. CertyfikatInformacja o przetwarzaniu danych osobowych dla osób ujawnionych w rejestrze akcjonariuszy  1. CertyfikatI Wezwanie do złożenia akcji

  1. CertyfikatII Wezwanie do złożenia akcji

  1. CertyfikatIII Wezwanie do złożenia akcji

  1. CertyfikatIV Wezwanie do złożenia akcji